Αρχείο κατηγορίας Υπεύθυνοι Τμημάτων

Υπεύθυνοι Τμημάτων

Σχολικό Έτος 2023-2024

Υπεύθυνοι Τμημάτων

Α1 – Β. ΚΑΡΑΝΙΚΑ Β1 – Π. ΚΑΡΑΧΑΛΙΔΟΥ Γ1 – Β. ΚΑΤΣΗ
Α2 – Ε. ΣΑΛΒΑΝΟΥ Β2 – Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Γ2 – Ν. ΡΗΓΑΚΗ
Α3 – Δ. ΓΙΑΛΒΑΛΗ Β3 – Ε. ΛΟΥΒΕΡΔΗ Γ3 – Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Β4 – Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ Γ4 – Α. ΣΩΤΗΣ