Σχολικό Έτος 2021-2022

Υπεύθυνοι Τμημάτων

Α1 – ΚΑΤΣΗ Β1 – ΚΑΤΣΙΚΗ Γ1 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Α2 – ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ Β2 – ΓΙΑΛΒΑΛΗ Γ2 – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α3 – ΑΘΑΝΑΣΙΑ Β3 – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Γ3 – ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
Α4 – ΣΑΛΒΑΝΟΥ Β4 – ΣΩΤΗΣ Γ4 – ΡΗΓΑΚΗ
Β5 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ