Σχολικό Έτος 2015-2016

Αναθέσεις Μαθημάτων

Α1 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Ώρες Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά 2 ΠΕ01; ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γλωσσική Διδασκαλία 2 ΠΕ02; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ΠΕ02; ΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ΠΕ02; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ΠΕ02; ΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μαθηματικά 4 ΠΕ03; ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φυσική 1 ΠΕ03; ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Βιολογία 2 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Γεωγραφία 2 ΠΕ04.05; ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ιστορία 2 ΠΕ07; ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Τεχνολογία 2 ΠΕ17.04; ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορική 2 ΠΕ19; ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Μουσική 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Φυσική Αγωγή 2 ΠΕ11; ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οικιακή Οικονομία 2 ΠΕ15; ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αγγλικά – Αρχάριοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά – Προχωρημένοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γερμανικά 2 ΠΕ07; ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Project 1 ΠΕ15; ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α2 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Ώρες Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά 2 ΠΕ01; ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γλωσσική Διδασκαλία 2 ΠΕ02; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ΠΕ02; ΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ΠΕ02; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ΠΕ02; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μαθηματικά 4 ΠΕ03; ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φυσική 1 ΠΕ03; ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Βιολογία 2 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Γεωγραφία 2 ΠΕ03; ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ιστορία 2 ΠΕ05; ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Τεχνολογία 2 ΠΕ17.04; ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορική 2 ΠΕ20; ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μουσική 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Φυσική Αγωγή 2 ΠΕ11; ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οικιακή Οικονομία 2 ΠΕ15; ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αγγλικά – Αρχάριοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά – Προχωρημένοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά 2 ΠΕ05; ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Γερμανικά 2 ΠΕ07; ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Project 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Α3 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Ώρες Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά 2 ΠΕ01; ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γλωσσική Διδασκαλία 2 ΠΕ02; ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ΠΕ02; ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ΠΕ02; ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ΠΕ02; ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
Μαθηματικά 4 ΠΕ03; ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φυσική 1 ΠΕ03; ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Βιολογία 2 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Γεωγραφία 2 ΠΕ04.05; ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ιστορία 2 ΠΕ02; ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Τεχνολογία 2 ΠΕ17.04; ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορική 2 ΠΕ20; ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μουσική 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Φυσική Αγωγή 2 ΠΕ11; ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οικιακή Οικονομία 2 ΠΕ15; ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αγγλικά – Αρχάριοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά – Προχωρημένοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά 2 ΠΕ05; ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γερμανικά 2 ΠΕ07; ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Project 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Α4 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Ώρες Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά 2 ΠΕ01; ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γλωσσική Διδασκαλία 2 ΠΕ02; ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ΠΕ02; ΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ΠΕ02; ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ΠΕ02; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μαθηματικά 4 ΠΕ03; ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φυσική 1 ΠΕ03; ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Βιολογία 2 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Γεωγραφία 2 ΠΕ04.05; ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ιστορία 2 ΠΕ02; ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Τεχνολογία 2 ΠΕ17.04; ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορική 2 ΠΕ20; ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μουσική 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Φυσική Αγωγή 2 ΠΕ11; ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οικιακή Οικονομία 2 ΠΕ15; ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αγγλικά – Αρχάριοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά – Προχωρημένοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γερμανικά 2 ΠΕ07; ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Project 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Β1 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Ώρες Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά 2 ΠΕ01; ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γλωσσική Διδασκαλία 2 ΠΕ02; ΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ΠΕ02; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ΠΕ02; ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ΠΕ02; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μαθηματικά 4 ΠΕ03; ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Φυσική 2 ΠΕ03; ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Χημεία 1 ΠΕ04.01; ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βιολογία 1 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Γεωγραφία 2 ΠΕ04.05; ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ιστορία 2 ΠΕ05; ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Τεχνολογία 2 ΠΕ17.04; ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορική 2 ΠΕ20; ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μουσική 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Φυσική Αγωγή 2 ΠΕ11; ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οικιακή Οικονομία 1 ΠΕ15; ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αγγλικά – Αρχάριοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά – Προχωρημένοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γερμανικά 2 ΠΕ07; ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Project 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Β2 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Ώρες Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά 2 ΠΕ01; ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γλωσσική Διδασκαλία 2 ΠΕ02; ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ΠΕ02; ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ΠΕ02; ΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ΠΕ02; ΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μαθηματικά 4 ΠΕ03; ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φυσική 2 ΠΕ04.01; ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία 1 ΠΕ04.01; ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βιολογία 1 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Γεωγραφία 2 ΠΕ04.05; ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ιστορία 2 ΠΕ05; ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Τεχνολογία 2 ΠΕ17.04; ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορική 2 ΠΕ20; ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μουσική 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Φυσική Αγωγή 2 ΠΕ11; ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οικιακή Οικονομία 1 ΠΕ15; ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αγγλικά – Αρχάριοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά – Προχωρημένοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά 2 ΠΕ05; ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Project 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Β3 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Ώρες Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά 2 ΠΕ01; ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γλωσσική Διδασκαλία 2 ΠΕ02; ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ΠΕ02; ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ΠΕ02; ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ΠΕ02; ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μαθηματικά 4 ΠΕ03; ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Φυσική 2 ΠΕ04.01; ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία 1 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Βιολογία 1 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Γεωγραφία 2 ΠΕ04.05; ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ιστορία 2 ΠΕ02; ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Τεχνολογία 2 ΠΕ17.04; ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορική 1(α μισό) ΠΕ19; ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
1(β μισό) ΠΕ20; ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μουσική 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Φυσική Αγωγή 2 ΠΕ11; ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οικιακή Οικονομία 1 ΠΕ15; ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αγγλικά – Αρχάριοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά – Προχωρημένοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά 2 ΠΕ05; ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Γερμανικά 2 ΠΕ07; ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Project 1 ΠΕ13; ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Β4 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Ώρες Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά 2 ΠΕ01; ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γλωσσική Διδασκαλία 2 ΠΕ02; ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ΠΕ02; ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ΠΕ02; ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ΠΕ02; ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μαθηματικά 4 ΠΕ03; ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φυσική 2 ΠΕ04.01; ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία 1 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Βιολογία 1 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Γεωγραφία 2 ΠΕ04.05; ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ιστορία 2 ΠΕ02; ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Τεχνολογία 2 ΠΕ17.04; ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορική 2 ΠΕ20; ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μουσική 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Φυσική Αγωγή 2 ΠΕ11; ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οικιακή Οικονομία 1 ΠΕ15; ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αγγλικά – Αρχάριοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά – Προχωρημένοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γερμανικά 2 ΠΕ07; ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Project 1 ΠΕ19; ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Γ1 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Ώρες Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά 2 ΠΕ01; ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ΠΕ02; ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ΠΕ02; ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Γλωσσική Διδασκαλία 2 ΠΕ02; ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ΠΕ02; ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Ιστορία 2 ΠΕ02; ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κοινωνική Πολιτική Αγωγή 2 ΠΕ13; ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μαθηματικά 4 ΠΕ03; ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Φυσική 2 ΠΕ04.01; ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία 1 ΠΕ04.01; ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βιολογία 1 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή 2 ΠΕ11; ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μουσική 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πληροφορική 1 ΠΕ19; ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Τεχνολογία 1 ΠΕ12.10; ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αγγλικά – Αρχάριοι 2 ΠΕ06; ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αγγλικά – Προχωρημένοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γερμανικά 2 ΠΕ07; ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Project 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Γ2 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Ώρες Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά 2 ΠΕ01; ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ΠΕ02; ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ΠΕ02; ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Γλωσσική Διδασκαλία 2 ΠΕ02; ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ΠΕ02; ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Ιστορία 2 ΠΕ05; ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Κοινωνική Πολιτική Αγωγή 2 ΠΕ13; ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μαθηματικά 4 ΠΕ03; ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φυσική 2 ΠΕ04.01; ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία 1 ΠΕ04.01; ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βιολογία 1 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή 2 ΠΕ11; ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Μουσική 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πληροφορική 2 ΠΕ19; ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Τεχνολογία 2 ΠΕ17.04; ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αγγλικά – Αρχάριοι 2 ΠΕ06; ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αγγλικά – Προχωρημένοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά 2 ΠΕ05; ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Γερμανικά 2 ΠΕ07; ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Project 1 ΠΕ05; ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Γ3 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Ώρες Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά 2 ΠΕ01; ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ΠΕ02; ΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ΠΕ02; ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γλωσσική Διδασκαλία 2 ΠΕ02; ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ΠΕ02; ΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ιστορία 2 ΠΕ02; ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κοινωνική Πολιτική Αγωγή 2 ΠΕ13; ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μαθηματικά 4 ΠΕ03; ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Φυσική 2 ΠΕ04.01; ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία 1 ΠΕ04.01; ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βιολογία 1 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή 2 ΠΕ11; ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Μουσική 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πληροφορική 2 ΠΕ19; ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Τεχνολογία 2 ΠΕ17.04; ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αγγλικά – Αρχάριοι 2 ΠΕ06; ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αγγλικά – Προχωρημένοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά 2 ΠΕ05; ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γερμανικά 2 ΠΕ07; ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Project 1 ΠΕ19; ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Γ4 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Ώρες Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά 2 ΠΕ01; ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ΠΕ02; ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ΠΕ02; ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γλωσσική Διδασκαλία 2 ΠΕ02; ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ΠΕ02; ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Ιστορία 2 ΠΕ02; ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κοινωνική Πολιτική Αγωγή 2 ΠΕ13; ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μαθηματικά 4 ΠΕ03; ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φυσική 2 ΠΕ04.01; ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία 1 ΠΕ04.01; ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βιολογία 1 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή 2 ΠΕ11; ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Μουσική 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πληροφορική 2 ΠΕ20; ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολογία 2 ΠΕ17.04; ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αγγλικά – Αρχάριοι 2 ΠΕ06; ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αγγλικά – Προχωρημένοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γερμανικά 2 ΠΕ07; ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Project 1 ΠΕ15; ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Σχολικό Έτος 2014-2015

Αναθέσεις Μαθημάτων

Τμήμα : Α1  
Μάθημα Διδάσκων/ουσα
Θρησκευτικά ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Γλωσσική Διδασκαλία ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Ιστορία ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Μαθηματικά ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Φυσική ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωγραφία ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Βιολογία ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Φυσική Αγωγή ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Οικιακή Οικονομία ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πληροφορική ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολογία π.ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Μουσική ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ) ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αγγλικά αρχάριοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά προχωρημένοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά
Γερμανικά ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Τμήμα : Α2  
Μάθημα Διδάσκων/ουσα 
Θρησκευτικά ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
Ιστορία ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Μαθηματικά ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φυσική ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεωγραφία ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Βιολογία ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Οικιακή Οικονομία ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πληροφορική ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολογία π.ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Μουσική ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αγγλικά αρχάριοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά προχωρημένοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά ΑΡΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΑΝΘΗ
Γερμανικά ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Τμήμα : Α3  
Μάθημα Διδάσκων/ουσα 
Θρησκευτικά ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γλωσσική Διδασκαλία ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Ιστορία ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Μαθηματικά ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Φυσική ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωγραφία ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Βιολογία ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Οικιακή Οικονομία ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πληροφορική ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολογία π.ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Μουσική ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Αγγλικά αρχάριοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά προχωρημένοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γερμανικά ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Τμήμα : Α4  
Μάθημα Διδάσκων/ουσα 
Θρησκευτικά ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ιστορία ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Μαθηματικά ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φυσική ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεωγραφία ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Βιολογία ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Οικιακή Οικονομία ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πληροφορική ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολογία π.ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Μουσική ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ) ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Αγγλικά αρχάριοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά προχωρημένοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά
Γερμανικά ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Τμήμα : Β1  
Μάθημα Διδάσκων/ουσα
Θρησκευτικά ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γλωσσική Διδασκαλία ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Ιστορία ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Μαθηματικά ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Φυσική ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Χημεία ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Γεωγραφία ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Βιολογία ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Οικιακή Οικονομία ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πληροφορική ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Τεχνολογία π.ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Μουσική ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ) ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αγγλικά αρχάριοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά προχωρημένοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά
Γερμανικά ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Παράλληλη Στήριξη Φιλολογικά ΛΕΒΑΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Παράλληλη Στήριξη Μαθηματικά ΧΑΡΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
Τμήμα : Β2  
Μάθημα Διδάσκων/ουσα
Θρησκευτικά ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Γλωσσική Διδασκαλία ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Ιστορία ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Μαθηματικά ΓΟΥΣΟΥΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Φυσική ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωγραφία ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Βιολογία ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Οικιακή Οικονομία ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πληροφορική ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολογία π.ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Μουσική ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αγγλικά αρχάριοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά προχωρημένοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά ΑΡΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΑΝΘΗ
Γερμανικά ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Τμήμα : Β3  
Μάθημα Διδάσκων/ουσα 
Θρησκευτικά π.ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
Γλωσσική Διδασκαλία ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
Ιστορία ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Μαθηματικά ΓΟΥΣΟΥΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Φυσική ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Γεωγραφία ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Βιολογία ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Οικιακή Οικονομία ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πληροφορική ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Τεχνολογία π.ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Μουσική ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Αγγλικά αρχάριοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά προχωρημένοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γερμανικά ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Τμήμα : Β4  
Μάθημα Διδάσκων/ουσα
Θρησκευτικά ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γλωσσική Διδασκαλία ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Ιστορία ΦΑΦΟΥΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Μαθηματικά ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Φυσική ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωγραφία ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Βιολογίαω ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Οικιακή Οικονομία ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πληροφορική ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολογία π.ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Μουσική ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ) ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Αγγλικά αρχάριοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά προχωρημένοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά
Γερμανικά ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Τμήμα : Γ1  
Μάθημα Διδάσκων/ουσα
Θρησκευτικά ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Γλωσσική Διδασκαλία ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
Ιστορία ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μαθηματικά ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φυσική ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βιολογία ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορική ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Σ.Ε.Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Μουσική ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αγγλικά αρχάριοι ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αγγλικά προχωρημένοι ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γαλλικά ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γερμανικά ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Τμήμα : Γ2  
Μάθημα Διδάσκων/ουσα 
Θρησκευτικά ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γλωσσική Διδασκαλία ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Ιστορία ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Μαθηματικά ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φυσική ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βιολογία ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορική ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Σ.Ε.Π. π.ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ και ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μουσική ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αγγλικά αρχάριοι ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αγγλικά προχωρημένοι ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γαλλικά
Γερμανικά ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Τμήμα : Γ3  
Μάθημα Διδάσκων/ουσα
Θρησκευτικά ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Γλωσσική Διδασκαλία ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ιστορία ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μαθηματικά ΓΟΥΣΟΥΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Φυσική ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Βιολογία ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορική ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Σ.Ε.Π. ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μουσική ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αγγλικά αρχάριοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά προχωρημένοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά
Γερμανικά ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Τμήμα : Γ4  
Μάθημα Διδάσκων/ουσα
Θρησκευτικά ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γλωσσική Διδασκαλία ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
Ιστορία ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Μαθηματικά ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Φυσική ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημεία ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Βιολογία ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Φυσική Αγωγή ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορική ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Σ.Ε.Π. ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μουσική ΚΑΤΣΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αγγλικά αρχάριοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά προχωρημένοι ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γερμανικά ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Α2 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα Ώρες Διδάσκων Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικά 2 ΠΕ01; ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γλωσσική Διδασκαλία 2 ΠΕ02; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ΠΕ02; ΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 ΠΕ02; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 ΠΕ02; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μαθηματικά 4 ΠΕ03; ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φυσική 1 ΠΕ03; ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Βιολογία 2 ΠΕ04.04; ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Γεωγραφία 2 ΠΕ04.05; ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ιστορία 2 ΠΕ05; ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Τεχνολογία 2 ΠΕ17.04; ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορική 2 ΠΕ20; ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μουσική 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Καλλιτεχνικά 1 ΠΕ08; ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Φυσική Αγωγή 2 ΠΕ11; ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οικιακή Οικονομία 2 ΠΕ15; ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αγγλικά – Αρχάριοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγλικά – Προχωρημένοι 2 ΠΕ06; ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γαλλικά 2 ΠΕ05; ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Γερμανικά 2 ΠΕ07; ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΦΡΟΣΩ
Project 1 ΠΕ16.01; ΚΑΤΣΗ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ