Μηνιαίες συναντήσεις με γονείς

Για την ενημέρωση σας σχετικά με την πρόοδο των μαθητών, μπορείτε να δείτε το Ωράριο Λειτουργίας του σχολείου και  τις ημέρες που μπορείτε να συναντήσετε τους διδάσκοντες στο σχολείο μας. Μία ημέρα κάθε μήνα, όλοι οι διδάσκοντες θα είναι διαθέσιμοι από 9:00 έως 13:00 για την ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων.

Μήνας Ημερομηνία
Οκτώβριος 2016 05/10/2016 (Α’ Τάξη)
Νοέμβριος 2016  15/11/2016
Δεκέμβριος 2016  14/12/2016
Ιανουάριος 2017  –
Φεβρουάριος 2017  
Μάρτιος 2017  23/03/2017
Απρίλιος 2017  
Μάιος 2017  

 

Διδακτικές Ώρες
1η  Ώρα 08.00 – 08.45
2η  Ώρα 08.50 – 09.35
3η  Ώρα 09.45 – 10.30
4η  Ώρα 10.40 – 11.20
5η  Ώρα 11.35 – 12.15
6η  Ώρα 12.25 – 13.05
7η  Ώρα 13.10 – 13.45
   
Διαλείμματα
1ο Διάλειμμα 08.45 – 08.50
2ο Διάλειμμα 09.35 – 09.45
3ο Διάλειμμα 10.30 – 10.40
4ο Διάλειμμα 11.20 – 11.35
5ο Διάλειμμα 12.15 – 12.25
6ο Διάλειμμα 13.05 – 13.10