Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου

Α. Φοίτηση – Παρακολούθηση

Οι μαθητές πρέπει καθημερινά να ξεκινούν έγκαιρα από το σπίτι τους, ώστε να βρίσκονται στο σχολείο 5 λεπτά νωρίτερα. Η 1η ώρα ξεκινά 8:15πμ . Οι μαθητές βγαίνουν σε διαφορετικά διαλλείματα λόγω κορονοϊού. Η είσοδος του σχολείου κλειδώνει και παραμένει κλειδωμένη μέχρι το τέλος των μαθημάτων. Η προσευχή γίνεται μέσα στις αίθουσες λόγω κορονοϊού.
2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στις σχολικές τάξεις πριν χτυπήσει το κουδούνι. Όταν βρέχει ή κάνει κρύο επιτρέπεται η είσοδος στους στεγασμένους κλειστούς χώρους πάντα φορώντας την μάσκα τους .
3. Με το χτύπημα του κουδουνιού, όλοι οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήμα, σε προκαθορισμένο χώρο και σε απόσταση 1,5 μέτρο μεταξύ τους για κάθε τάξη για τυχόν ανακοινώσεις, εφόσον το επιτρέπει ο καιρός. Η παρουσία στην πρωινή συγκέντρωση είναι υποχρεωτική.
4. Οι μαθητές φροντίζουν έγκαιρα να εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας κατά την έναρξη της κάθε ώρας του ωρολογίου προγράμματος και να καταλαμβάνουν τις θέσεις τους. Οι θέσεις όλων των μαθητών είναι μόνιμες και καθαρίζονται σε κάθε διάλλειμα. Άσκοπες μετακινήσεις και αλλαγές θρανίων αποφεύγονται λόγω κορονοϊού, εκτός εάν υπάρχει συνεννόηση με τον καθηγητή της τάξης και αλλάζουν θέση μετά από επιμελή καθαρισμό.
5. Δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητή στην αίθουσα μετά την προσέλευση του καθηγητή/της καθηγήτριας για να μην διακόπτεται το μάθημα. Σε περίπτωση που δικαιολογημένα κάποιος μαθητής καθυστέρησε, παίρνει σημείωμα από τη Διεύθυντρια για να παρακολουθήσει το μάθημα το οποίο δίνει στον/στην καθηγητή /καθηγήτρια και παραμένει μέσα στο απουσιολόγιο.
6. Στο ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου γίνονται αλλαγές από τη Διεύθυνση όταν προκύπτει ανάγκη. Στόχος είναι η αποφυγή κενών. Σε περίπτωση ύπαρξης κενού η Διευθύντρια ορίζει τον τρόπο απασχόλησης του τμήματος. Γίνεται αναπλήρωση από άλλον καθηγητή.
7. Στα διαλείμματα όλοι οι μαθητές/τριες βγαίνουν από την αίθουσα και οι αίθουσες κλειδώνουν. Σε όλα τα διαλείμματα οι μαθητές/τριες κατεβαίνουν στο προαύλιο και δεν περιφέρονται στους διαδρόμους. Για οποιοδήποτε θέμα απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές. Στα διαλείμματα μέλη του 15μελούς συγκροτούν «ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΙΑΣ» και σε συνεργασία με τους εφημερεύοντες καθηγητές φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων του σχολείου.

8. Απαγορεύεται η έξοδος των μαθητών/τριών από το σχολείο τις ώρες λειτουργίας του. Μαθητής/τρια μπορεί να απουσιάσει ενδιάμεσα μετά από άδεια της Διεύθυνσης. Το σημείωμα με την άδεια δίνεται από το μαθητή/τη μαθήτρια στον/στην καθηγητή/τρια και σημειώνεται στο απουσιολόγιο.
9. Για μαθητή/τρια που απουσιάζει αδικαιολόγητα ενδιάμεσα στις ώρες των μαθημάτων ενημερώνεται η Διεύθυνση από τον/την καθηγητή/τρια. Ο/Η μαθητής/τρια καλείται να δικαιολογήσει την απουσία του, ενημερώνεται ο/η κηδεμόνας του από τον Υπεύθυνο καθηγητή και ο σύλλογος προβαίνει σε ανάλογες ενέργειες. Η απουσία αυτή δεν δικαιολογείται.
10. Μαθητής/τρια που απομακρύνεται με ωριαία αποβολή από το μάθημα παρουσιάζεται αμέσως στη Διεύθυνση, καταχωρείται η αποβολή του/της στο βιβλίο καταγραφής Ενεργειών και Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας (ποινολόγιο )και απασχολείται σε εργασία που ορίζεται από τη Διεύθυνση.
11. Μαθητής/τρια οφείλει να έχει το βιβλίο του σε κάθε μάθημα εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που γνωρίζει η Διεύθυνση του σχολείου και οι καθηγητές του και βρίσκουμε λύση για το συγκεκριμένο μαθητή. Επίσης ο μαθητής οφείλει να φοράει φόρμα στο μάθημα της γυμναστικής ,εκτός ειδικών περιπτώσεων σε διαφορετική περίπτωση παίρνει απουσία.
12. Σε μαθητή/τρια που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε ημέρα σχολικής γιορτής ή περιπάτου καταχωρούνται όλες οι απουσίες της ημέρας.
Σημαντικό: Όριο απουσιών: Το σύνολο απουσιών του μαθητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 114 εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας. Κοινή Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/2018 – ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018
13. Σε πρόβα χορωδίας, γιορτής, προπόνηση ομάδας ή πρόβα παρέλασης δεν συμμετέχουν πλέον οι μαθητές/τριες για όσο διάστημα θα ισχύουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ λόγω κορονοϊού.
14. Όταν ένα τμήμα γράφει πρόχειρο διαγώνισμα εξαντλεί όλο το χρόνο και παραμένει στην αίθουσα μέχρι το πέρας της διδακτικής ώρας και κανένας μαθητής δεν βγαίνει έξω πριν το κτύπημα του κουδουνιού .
15. Η ενημέρωση των κηδεμόνων για την επίδοση των μαθητών/τριών του σχολείου γίνεται σε ορισμένες μέρες και ώρες, μια ώρα κάθε εβδομάδα σε καθορισμένο πρόγραμμα που δίνεται σε όλους τους γονείς . Λόγω κορονοϊού η συνεννόηση με καθηγητές γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με το σχολείο και με τους αντίστοιχους καθηγητές.
16. Ο μαθητής πρέπει να φοράει μάσκα όταν εισέρχεται στο σχολείο και μέσα στην τάξη και να έχει 2 μάσκες στην τσάντα του σε περίπτωση που του καταστραφεί η πρώτη.

 

Β. Συμπεριφορά μαθητών.

Η καλή διαγωγή και η κόσμια εμφάνιση όλων των μαθητών/τριών τόσο εντός όσο και εκτός αυτού αποτελεί μήνυμα και ευθύνη όλων μας. Καλό είναι να αποφεύγονται οι ακρότητες και οι εκκεντρισμοί. Καπέλο/ κουκούλα σε ώρα μαθήματος ή προσευχής, δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υπέρβασης γίνεται σύστασηκαι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης υπάρχει ανάλογη αντιμετώπιση από το σχολείο.Υπάρχουν μπλουζάκια με το λογότυπο του αειφόρου σχολείου που μπορεί να αγοράσουν οι μαθητές με 3 ευρώ.
2. Η καθαριότητα και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας (βιβλία, πίνακες, θρανία, καρέκλες, έδρα, εποπτικά μέσα διδασκαλίας) όχι μόνο αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου αλλά υποχρέωση της σχολικής κοινότητας ανάμεσα στα μέλη της και την κοινωνία.
3. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την περιουσία του σχολείου. Οποιαδήποτε φθορά για την οποία ευθύνονται, οφείλουν να την αποκαθιστούν. Η αναγραφή στα θρανία, στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόμων και των κοινόχρηστων χώρων (κυλικείο, τουαλέτες, κ.λ.π.) συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων όχι μόνο είναι αντιαισθητικό φαινόμενο αλλά και υποβαθμίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται τιμωρία και η πληρωμή των ζημιών. Κάθε Δευτέρα θα γίνεται έλεγχος για την καθαριότητα των θρανίων.
4. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση κάθε εντύπου μέσα στο σχολείο, εκτός όσων αναφέρονται στις υπουργικές διατάξεις.
5. Στα διαλλείματα, καλό είναι οι μαθητές να μη συχνάζουν στο χώρο μπροστά από την είσοδο του σχολείου για να μπορούν οι εφημερεύοντες καθηγητές να ελέγχουν τυχόν είσοδο εξωσχολικών ατόμων, πρέπει να κρατούν αποστάσεις μεταξύ τους και να φορούν τις μάσκες τους. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές/τριες να κινούνται στους χώρους του σχολείου στις ώρες λειτουργίας με ποδήλατα, πατίνια, ή άλλα μέσα, τα οποία οφείλουν να αφήνουν στην πίσω αυλή του σχολείου (είσοδος από Χείρωνος).
6. Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις φίλων και γνωστών στο χώρο του σχολείου.
7. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων. Σε περίπτωση απώλειας το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη. Αν οι μαθητές θελήσουν να πάρουν τηλέφωνο στους γονείς η κηδεμόνες για διαφόρους λόγους μπορούν να τηλεφωνούν από το τηλέφωνο του σχολείου. Επίσης δεν επιτρέπετε το φαγητό και τα αναψυκτικά την ώρα του μαθήματος. Όσοι έχουν κινητά τηλέφωνα τα φέρνουν στη Διευθύντρια και τα παίρνουν στο σχόλασμα.
8. Οι μαθητικές κοινότητες μπορούν να επικοινωνούν για διάφορα μαθητικά θέματα χρησιμοποιώντας τους πίνακες ανακοινώσεων στο ισόγειο του σχολείου. Για συνέλευση τμήματος θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με τον/την καθηγητή/τρια και τη Διεύθυνση του σχολείου από την προηγούμενη μέρα και να ετοιμάζουν τα αιτήματα τους.
9. Για τα ζητήματα που υπάρχουν τυχόν τριβές μεταξύ των μαθητών , η καλύτερη διέξοδος είναι η υποχωρητικότητα, η συνεννόηση μεταξύ τους και οι αμοιβαίες εξηγήσεις και σε καμία περίπτωση δεν λύνουν τις διαφορές μόνοι τους αλλά με την βοήθεια καθηγητών η της Διεύθυνσης του σχολείου . Έτσι έχουμε πλήρη και όχι μονόπλευρη ενημέρωση. Η συνεργασία και η συνεννόηση αποδίδουν αργά ή γρήγορα πλούσιους καρπούς, οι οποίοι αποτελούν τη βασική προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του σχολείου. Από τη σχολική χρονιά 2020-2021 υπάρχει ένας καινούριος θεσμός ο « Σύμβουλος Σχολικής Ζωής». Την ευθύνη για φέτος έχουν δύο καθηγήτριες , η Διευθύντρια και ο Συντονιστής Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας , όπου θα διαπραγματεύονται διάφορα θέματα κοινωνικά και παιδαγωγικά.
10. Η παράβαση των άρθρων του παρόντος κανονισμού αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση με απόφαση της Διεύθυνσης, του Συλλόγου Διδασκόντων και του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.
11. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να εκτιμούν τους συμμαθητές τους και την διαφορετικότητα τους να μην έρχονται σε προστριβή μαζί τους αλλά να το αναφέρουν στους καθηγητές τους η στην διεύθυνση του σχολείου για την επίλυσή τους ..

Καθήκοντα απουσιολόγων

Οι απουσιολόγοι δεν προβλέπονται για φέτος λόγω κορονοϊού.
1. Το Απουσιολόγιο και το Βιβλίο Ύλης , τα οποία είναι επίσημα δημόσια έγγραφα και φέρουν υπογραφές , διατηρούνται και φυλάσσονται σε άριστη κατάσταση καθ? όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου συμπεριλαμβανομένων και κενών. Και οι μαθητές οφείλουν να τα προσέχουν.
2. Δεν επιτρέπεται ΚΑΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ (π.χ. μουτζούρες, διαγραφές) χωρίς υπογραφή του καθηγητή. Στην περίπτωση λάθους, η διόρθωση γίνεται μόνο από τον/την καθηγητή/τρια ή την Διευθύντρια ή τους Υποδιευθυντές του σχολείου. Σε περίπτωση κενού δεν καταχωρείται απουσία.

3. Όταν τυχόν απουσιάζει καθηγητής/τρια οι μαθητές/τριες ενημερώνονται από την Διεύθυνση αμέσως, παραμένουν ήσυχοι μέσα στην τάξη μέχρι να ρυθμιστεί το θέμα. Στην περίπτωση που απουσιάζει καθηγητής/τρια γίνεται αλλαγή στο πρόγραμμα και οι μαθητές φεύγουν νωρίτερα .Οι μαθητές και οι μαθήτριες μας, οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για θέματα του σχολείου με ανακοινώσεις μέσα από την ιστοσελίδα μας Πληκτρολογώντας απλά στη μηχανή αναζήτησης: 9ο Γυμνάσιο Βόλου: http://9gym-volou.mag.sch .gr
4. Σβήνουν τον πίνακα στο τέλος του μαθήματος, ανοίγουν τα παράθυρα και βγαίνουν για διάλειμμα με όλους τους υπόλοιπους μαθητές. Οι καθηγητές κλειδώνουν τις πόρτες .
5. Συνεργάζονται με τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος τους για θέμα που τυχόν προκύψει.

 

Διαδικασία Αξιολόγησης ων μαθητών

Στα μαθήματα της Α Ομάδας :Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), Αρχαία από Μετάφραση , Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Βιολογία, Αγγλικά έχουμε μία ωριαία δοκιμασία και μέχρι 3 δεκάλεπτα τεστ στο Α τετράμηνο .Μπορεί να έχουν μία ωριαία δοκιμασία την ημέρα και μέχρι 3 διαγωνίσματα την εβδομάδα . Στο Β τετράμηνο μέχρι 3 δεκάλεπτα τεστ. Τον Ιούνιο δίνουν εξετάσεις μόνο στα 7 μαθήματα της Α Ομάδας και συγκεκριμένα 3 ώρες για την Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Αρχαία από Μετάφραση και 2 ώρες για τα υπόλοιπα μαθήματα .

Στην Β Ομάδα που έχουμε τα παρακάτω μαθήματα :Χημεία, Γεωλογία-Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Θρησκευτικά, Δεύτερη ξένη γλώσσα, Οικιακή Οικονομία. Έχουμε μία ωριαία δοκιμασία και μέχρι 3 δεκάλεπτα τεστ στο Α τετράμηνο. Μία ωριαία δοκιμασία την ημέρα και μέχρι 3 την εβδομάδα . Στο Β τετράμηνο έχουμε μία ωριαία δοκιμασία η μια συνθετική δημιουργική εργασία, (ατομική η ομαδική) και μέχρι 3 δεκάλεπτα τεστ .
Στην Γ Ομάδα που έχουμε τα παρακάτω μαθήματα : Τεχνολογία-Πληροφορική, Μουσική ?Καλλιτεχνικά, Φυσική Αγωγή. Έχουμε μέχρι 3 δεκάλεπτα τεστ και στα 2 τετράμηνα .
Μαθητής που για οποιοδήποτε λόγο ο οποίος αποδεικνύεται από ειδικό Διαγνωστικό Κέντρο (ΚΕΣΥ η άλλο ) δεν μπορεί να εξεταστεί γραπτώς, εξετάζεται προφορικά και αξιολογείται με βάση μόνο την προφορική εξέταση.
Ο ετήσιος βαθμός βγαίνει για την Α Ομάδα από το μέσο όρο των 2 τετραμήνων συν τον βαθμό του γραπτού διαιρούμενο δια 3. Για την Β Ομάδα βγαίνει από το μέσο όρο των 2 τετραμήνων διαιρούμενο δια 2. Και τέλος για την Γ Ομάδα βγαίνει από το μέσο όρο των 2 τετραμήνων διαιρούμενο δια 2.
Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν :
A. έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
B. έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.

Οι καθηγητές Εμπνέουν.

Οι μαθητές Ακολουθούν.

Οι γονείς Στηρίζουν.