Αρχείο κατηγορίας Διακήρυξη σχολείου ενάντια στη σχολική βία

Η Διακήρυξη του 9ου Γυμνασίου Βόλου ενάντια στη σχολική βία

x

Η Διακήρυξη του 9ου Γυμνασίου Βόλου ενάντια στη σχολική βία

Όπως θεσπίστηκε με το ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 2014 από τη σχολική κοινότητα του 9ου Γυμνασίου Βόλου

 Άρθρο 1ο

Ο σεβασμός και η προστασία της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας των μελών της σχολικής μας κοινότητας αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση όλων μας.

Η εμπέδωση ενός κλίματος ομόνοιας, αρμονικής συνύπαρξης και δικαιοσύνης αποτελεί κύριο μέλημα όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας.

Άρθρο 2ο

Σχολική βία ή σχολικός εκφοβισμός είναι οποιαδήποτε εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου.

Άρθρο 3ο : Ατομικά δικαιώματα ? υποχρεώσεις – καθήκοντα

Όλοι οι μαθητές του 9ου Γυμνασίου Βόλου είναι ίσοι.

Καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή του σχολείου μας, εφόσον δεν προσβάλει τα δικαιώματα των άλλων.

Δεν νοείται καμία διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, καταγωγής ή θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Η οποιαδήποτε σωματική βλάβη, άσκηση ψυχολογικής βίας, απειλή ή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι καταδικαστέα κι απαγορεύεται από τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου.

Η ιδιωτική και προσωπική ζωή του κάθε μέλους της σχολικής μας κοινότητας είναι απαραβίαστη και αξίζει τον σεβασμό όλων μας. Κάθε απόπειρα παραβίασής της και δημοσίευσής της από οποιοδήποτε μέσο (προφορική ή ηλεκτρονική) είναι καταδικαστέα κι απαγορεύεται από τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των μαθητών μέσω ηλεκτρονικών ή τηλεπικοινωνιακών μέσων είναι απαραβίαστη. Κάθε προσπάθεια παραβίασής της και υποκλοπής της είναι καταδικαστέα κι απαγορεύεται από τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου.

Τα προσωπικά αντικείμενα του κάθε μέλους της σχολικής μας κοινότητας είναι κάτω από την προστασία όλων μας. Κάθε προσπάθεια κλοπής, καταστροφής ή βανδαλισμού είναι καταδικαστέα κι απαγορεύεται από τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου.

Η κτηριακή υποδομή και ο εξοπλισμός του σχολείου μας ανήκουν σε όλους μας. Η χρήση τους είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Κάθε καταστροφή και βανδαλισμός της είναι καταδικαστέα κι απαγορεύεται από τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου.