Ωράριο Λειτουργίας του σχολείου

Τμήματα
Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2 Α3, Α4, Β4, Β5, Γ3, Γ4
1η  Ώρα  8:15-9:00 8:15-9:00
2η  Ώρα Διάλειμμα

9:15-10:00

9:00-9:45

Διάλειμμα

3η  Ώρα 10:00-10:45 10:00-10:45
4η  Ώρα Διάλειμμα

11:00-11:45

10:45-11:30

Διάλειμμα

5η  Ώρα 11:45-12:30 11:45-12:30
6η  Ώρα Διάλειμμα

12:45-1:25

12:30-1:10

Διάλειμμα

7η  Ώρα 1:25-2:00 1:25-2:00