Ωράριο Λειτουργίας του σχολείου

1η ώρα 8.15-9.00
2η ώρα 9.05-9.50
3η ώρα 10.00-10.45
4η ώρα 10.55-11.35
5η ώρα 11.45-12.25
6η ώρα 12.35-13.15
7η ώρα 13.20-14.00

Ωράριο Τηλεκπαίδευσης

1η ώρα 8.15-8.55
2η ώρα 9.05-9.45
3η ώρα 9.55-10.35
4η ώρα 10.45-11.25
5η ώρα 11.40-12.20
6η ώρα 12.30-13.10
7η ώρα 13.20-14.00

Οι μαθητές συνδέονται στο σύνδεσμο του καθηγητή/τριας τους, συμπληρώνοντας το πλήρες ονοματεπώνυμό τους.

Οι σύνδεσμοι των καθηγητών/τριών βρίσκονται εδώ.