ICare4Eu: Διατροφή και Ευρώπη ? Η Μεσογειακή Διατροφή

01Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος Teachers4Europe για το σχολικό έτος 2016-2017, της συνεργασίας Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της θεματικής εβδομάδας στα Γυμνάσια, του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία, καθώς και της ομαλής μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο συναντήθηκαν, για μία κοινή δράση, δύο σχολεία που ανήκουν στο Δίκτυο Τ4Ε: το 30ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου και το 9ο Γυμνάσιο Βόλου, με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους Πρέσβεις του προγράμματος, κο Πασχάλη Δήμου, Διευθυντή και ΑΤ4Ε και κα Βάσω Βούλγαρη, ΠΕ20 και ΑΤ4Ε.
Θέμα της κοινή δράση: “ICare4Eu: Διατροφή και Ευρώπη ? Η Μεσογειακή Διατροφή.
Την Πέμπτη 17 Μαΐου 2017, οι μαθητές του Α2 Τμήματος του 9ου Γυμνασίου Βόλου, υποδέχθηκαν τους μαθητές της ΣΤ’ Τάξης του 30ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου και τους ενημέρωσαν για το θέμα, παρακολούθησαν μαζί τους ταινία που γύρισαν οι ίδιοι και έπαιξαν διαδικτυακά παιχνίδια που επίσης κατασκεύασαν οι ίδιοι. Όλο το υλικό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο.

Η εφηβεία είναι μια κρίσιμη περίοδος μεγάλων σωματικών και ψυχολογικών αλλαγών που συμβαίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες μπορεί να προκαλέσουν μια σειρά από διατροφικές διαταραχές που, κατά πάσα πιθανότητα, να συνεχιστούν και στην ενήλικη ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρεται και στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκή Ένωσης που εκδόθηκε στις 18.12.2000 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανέλαβε την υποχρέωση να εξασφαλίσει μια διαρκώς στενότερη ένωση μεταξύ των λαών της Ευρώπης με το να μοιραστούν ένα ειρηνικό μέλλον θεμελιωμένο σε κοινές αξίες. Συγκεκριμένα, στα άρθρα 35 και 38 αναφέρονται: Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση σε θέματα υγείας και να απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών δράσεων της Ένωσης εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου. Επιπλέον, οι πολιτικές της Ένωσης διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες σε ερευνητικό επίπεδο με σκοπό την αξιολόγηση του τρόπου ζωής των νέων και τον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την εμφάνιση προβλημάτων υγείας. Η δημόσια υγεία είναι ένα από ο θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και που η ίδια επενδύει στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό πολιτικών προώθησης σωστών διατροφικών συνηθειών στους εφήβους. Παρατηρούνται λοιπόν ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες στους εφήβους όλων των χωρών. Σαν χώρα κατέχουμε θλιβερές πρωτιές στις παγκόσμιες κατατάξεις σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων. Το 2016, για άλλη μια χρονιά η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην παιδική παχυσαρκία. Ενώ τα ποσοστά στις ΗΠΑ αρχίζουν για πρώτη φορά να υποχωρούν, η τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δείχνει ότι το 44% των αγοριών και το 38% των κοριτσιών σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα.

Για να δείτε το φυλλάδιο, κλικ Φυλλάδιο Διατροφής.

0203040506070809