Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου 2023-2024

 

Μπορείτε να διαβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου εδώ.