Συμμετοχή στη Παγκόσμια Δράση Formula 1 σε Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η δράση Formula 1 πήρε τη 5η θέση Πανελλαδικά και θα διαγωνιστούμε το Σεπτέμβριο 2021. Το καλοκαίρι θα κατασκευαστεί η Formula που θα τρέξει στους αγώνες. Οι 3 πρώτοι θα πάνε στο Παγκόσμιο.

1κανονικη 1με καλυμμενα προσωπα Argoon ε εεε κολινδρύνη