Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024

 

Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β ́ 5999/16-10-2023 και την υπ’αρ. 114342/Δ2/12-10-2023 Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024», για το σχολικό έτος 2023-2024 προγραμματίζεται Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών/τριών Γυμνασίου που περιλαμβάνει τα μαθήματα:

  1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  3. Μαθηματικά,
  4. Φυσική,
  5. Χημεία,
  6. Αγγλικά.

Την αίτηση-δήλωση μαθημάτων για συμμετοχή σε μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η συμπληρωμένη αίτηση-δήλωση μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στο μέιλ του σχολείου.