Προγραμματισμός συναντήσεων με γονείς

Προγραμματισμός συναντήσεων με γονείς/κηδεμόνες

 

Η πρώτη συνάντηση για ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου θα γίνει την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 στο χώρο του ΣΔΕ. 

 

Οι επόμενες συναντήσεις για την περιοδική ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων προγραμματίζονται ως εξής:

Πέμπτη 14/12/2023
Δευτέρα 5/2/2024
Πέμπτη 21/3/2024
Τρίτη 23/4/2024