ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ του 9ου Γυμνασίου Βόλου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ  ΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  του 9ου  Γυμνασίου Βόλου»
Η Δ/ντρια του 9ου Γυμνασίου Βόλου προτίθεται να αναθέσει την αποκατάσταση σωλήνων νερού λογω καταστροφής τους από τις τουαλετών των κοριτσιών και των καθηγητών του 9ου Γυμνασίου Βόλου.
Απαιτείται νεα σύνδεση με καινούργιους σωλήνες ,διακόπτες για την επαναχρησιμοποίηση των τουαλετών του σχολείου μας για την επαναφορά στην πρότερη κατάστασή τους.
Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία του σχολείου Χείρωνος 53 Βόλος από Τρίτη 09-02-2021 μέχρι την Παρασκευή 12-02-2021. ( απαιτείται επιτόπιος έλεγχος των χώρων κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας).
Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 έως 13:30 στο τηλέφωνο 2421046996 (τηλ. Σχολείου) κα Χατζηκυριάκου Νίκη, Δ/ντρια του 9ου Γυμνασίου Βόλου.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του 9ου Γυμνασίου Βόλου
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ04
Δείτε το πρωτότυπο της προκήρυξης σε αυτό τον σύνδεσμο.